EVPISL KEVADISED KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED 2015

Lae siit MITMEVÕISTLEJA KAART   21.05.2015


VÕISTLUSJUHEND


1. EESMÄRK JA ÜLESANNE

Pakkuda intellektipuudega sportlastele võistlemisvõimalusi. Selgitada EVPISL   parimad sportlased kergejõustiku mitmevõistluses.


2. AEG JA KOHT

Võistlused toimuvad neljapäeval, 21. mail  algusega kell 10.00 Tallinnas  Kadrioru staadionil (Roheline aas 24) Võistlejakaartide vastuvõtt algab  kell 9.00. Võistlejakaart peab täpselt (ka mõõtmetelt) vastama käesoleva juhendi Lisas toodule).


3. KORRALDAMINE

Võistlused korraldab EVPISL. Võistlused viib läbi Eesti Kergejõustikuliidu kohtunikekogu. Peakohtunik on Peeter Randaru. 


4.OSAVÕTJAD

Võistlusest võivad osa võtta kõik EVPISL-i kuuluvad  intellektipuudega inimesed: erikoolide õpilased ja hooldekodude kliendid, kes harrastavad sporti ja omavad võistlemiseks vajalikku ettevalmistust.  Osaleda võivad ka samadele tingimustele vastavad, EVPISL-i mittekuuluvad liitpuudega isikud, kes esitavad intellektipuude kohta vastava tõendi.


5. VANUSEKLASSID  JA  MITMEVÕISTLUSE KAVAS OLEVAD ALAD

5.1.Erikoolide  õpilased (abiõppe õppekava alusel õppivad õpilased)

D-klass : 2004 -2005.a. sündinud poisid (PD) ja tüdrukud (TD) - 60 m jooks, 300 m jooks, kaugushüpe ( mõõdetakse äratõuke kohalt);

C-klass: 2002 – 2003.a. sündinud poisid  (PC) ja tüdrukud  (TC) - 60 m jooks, 300 m jooks, kaugushüpe (mõõdetakse äratõuke kohalt);

B-klass:  2000 – 2001a. sündinud poisid (PB) ja tüdrukud (TB)  -60 m jooks, 300 m jooks, kaugushüpe ( mõõdetakse pakult), kõrgushüpe, kuulitõuge;

A-klass:  1998 -1999.a. sündinud  poisid (PA) ja tüdrukud (TA)  - 100 m jooks,  300 m jooks, kaugushüpe (mõõdetakse pakult), kõrgushüpe, kuulitõuge;

J- klass: 1996 - 1997.a. sündinud noormehed (MJ) ja neiud (NJ) - 100 m jooks ,300 m jooks, kaugushüpe (mõõdetakse pakult), kõrgushüpe, kuulitõuge; 

5.2.Erikoolide õpilased ( toimetuleku õppekava alusel õppivad õpilased)

Toimetuleku koolide vanem rühm:  1996 -1999.a. sündinud noormehed (TT  M)  ja neiud (TT  N) – 60 m jooks, 300 m jooks, kaugushüpe  (mõõdetakse äratõuke kohalt), kuulitõuge;

Toimetuleku koolide  noorem rühm:  2000 – 2001.a. sündinud poisid (TT P) ja tüdrukud (TT T) -  60 m jooks, 300 m jooks, kaugushüpe (mõõdetakse äratõuke kohalt);

5.3.Hooldekodude võistlejad:  mehed (HM)  ja naised (HN) - 60 m jooks, 300 m jooks,kaugushüpe ( mõõdetakse äratõuke kohalt), kuulitõuge;


6. PUNKTIARVESTUS   JA VÕISTLUSMÄÄRUSED

Mitmevõistluse punktiarvestust peetakse TV 10 Olümpiastarti punktitabeli järgi. Rakendatakse kergejõustiku rahvusvahelisi võistlusmäärusi (erandina lubatakse lühijooksudes kasutada püstistarti). 


7. AUTASUSTAMINE

Iga võistlusklassi klassi kolme  esimest autasustatakse karika ja diplomiga.


8. TEHNILISED TINGIMUSED

Kuulide rasused: TB – 3 kg; PB – 4 kg; TA – 3 kg; PA – 5 kg; NJ – 4 kg; MJ – 6 kg; TT N – 3 kg, TT M - 5 kg;  HN – 4 kg; HM – 7,26 kg;

Kõrgushüppe algkõrgused:  TB ja PB – 95 cm; TA ja PA 100 cm; NJ ja MJ – 100 cm;  


9. REGISTREERIMINE

Osavõtuks registreerimise  lõpptähtaeg on 14.05.2015.a. kell 23.00 . Registreerimislehel tuleb juhendis toodud võistlusklasside kaupa kirja panna kõigi võistlejate nimed koos täpsete sünniaegadega ning saata  aadressile koel@online.ee

10. TOITLUSTAMINE JA TRANSPORT

  Toitlustamise ja sõidukulude katmine on hetkel läbirääkimiste käigus.


Lae siit MITMEVÕISTLEJA KAART   21.05.2015